Pensioen en kinderen krijgen

Zolang u werkt bouwt u aan uw pensioen. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u één of meerdere kinderen krijgt? Moet u dan meer premie afdragen? Krijgen zij een uitkering als u komt te overlijden? En is het mogelijk om extra pensioen voor uw kinderen op te bouwen? Op deze pagina vertellen we u wat u moet weten over uw pensioen en kinderen krijgen.

Ik heb een kind op komst, heeft dat gevolgen voor mijn overheidspensioenen?

Als u een kind krijgt, heeft dit geen gevolgen voor de AOW (Algemene Ouderdomswet), WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en Wajong. Mocht u komen te overlijden, dan kunnen uw kinderen en andere nabestaanden geen aanspraak maken op deze pensioenen. Uw kinderen hebben wel automatisch recht op het ANW (Algemene Nabestaandenwet) pensioen dat u heeft opgebouwd.

Hoe zit het met mijn collectief pensioen?

Bouwt u een collectief pensioen op? Dan verandert er niets aan uw ouderdomspensioen en uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het pensioen waar wel iets kan veranderen is uw pensioen bij overlijden; het merendeel van de collectieve pensioenregelingen kent een zogeheten wezenpensioen voor kinderen. Het is belangrijk om na te gaan of u uw kinderen direct bij de geboorte moet aanmelden, willen zij aanspraak kunnen maken op deze regeling. Er kan ook verschil zitten in de maximumleeftijd waarop uw kinderen een uitkering ontvangen bij uw overlijden. Het is dus zeker aan te raden om even de voorwaarden van uw collectief pensioen na te lezen als u een kind krijgt.

Kan ik een extra pensioen opbouwen voor mijn kinderen?

Bouwt u naast uw overheidspensioen een individueel pensioen op, dan verandert er bij de geboorte van een kind niets aan uw ouderdomspensioen en uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar als u op deze verdieping graag een extra pensioen wilt opbouwen voor uw kinderen, dan is dat mogelijk. Neem contact op met één van onze pensioenadviseurs voor een persoonlijk advies. Zo weet u zeker dat uw kinderen niets tekort komen als u mocht komen te overlijden.

Ja, ik heb advies nodig over pensioen en kinderen!

Heeft u een kind op komst of heeft u al kinderen, en wilt u weten wat de gevolgen voor uw pensioen zijn? Laat u dan adviseren door een pensioenadviseur! Via onze website kunt u snel en gemakkelijk offertes aanvragen bij verschillende pensioenadviseurs in Rotterdam. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?