Uitgebreide Uitleg Pensioen

In onze Basisuitleg Pensioen heeft u kunnen lezen wat pensioen is, welke soorten pensioen er zijn en hoe u voor uw pensioen spaart. Op deze pagina gaan we wat dieper op het onderwerp in, en laten we u kennismaken met het pensioenhuis en de verschillende verdiepingen die zich hierin bevinden.

Wat is het pensioenhuis?

In de Basisuitleg Pensioen heeft u al kunnen lezen dat uw pensioen in feite uit drie ‘spaarpotjes’ bestaat: een arbeidsongeschiktheidspensioen, een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. U spaart hiervoor in een zogeheten pensioenhuis. Het pensioenhuis bestaat uit 3 verdiepingen, te weten het overheidspensioen, het collectief pensioen en het individueel pensioen. Hieronder leggen we uit wat deze 3 verdiepingen precies inhouden:

Verdieping 1: Het overheidspensioen

Op de eerste verdieping van het pensioenhuis zit het overheidspensioen. Dit is het pensioen waar iedereen die in Nederland woont of werkt in principe recht op heeft. Op deze verdieping wordt geld in alle drie uw spaarpotjes gestopt: het arbeidsongeschiktheidspensioen heet op deze verdieping de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), het ouderdomspensioen is de Algemene Ouderdomswet (AOW), en het nabestaandenpensioen de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Het zijn wetten, en alles op deze verdieping wordt dan ook geregeld door de Nederlandse overheid.

Verdieping 2: Het collectief pensioen

Dat overheidspensioen op de eerste verdieping krijgt u dus sowieso. Maar dan bent u er nog niet, want hier houdt u alleen maar een basisinkomen aan over. En u wilt natuurlijk wel wat te besteden hebben als u stopt met werken! Daarom kunt u, bovenop dat overheidspensioen, een collectief pensioen opbouwen. U kunt alleen op deze verdieping bouwen als u een werkgever heeft. De meeste mensen werken in loondienst, dus er is een groot deel van de bevolking dat een collectief pensioen heeft. Er zijn bepaalde branches waarin werkgevers verplicht zijn om hun personeel een pensioenregeling aan te bieden. In andere branches is het niet verplicht, maar wordt het wel aangeboden om de baan aantrekkelijker te maken. Het mooie van het collectief pensioen is dat u niet merkt dat uw werkgever maandelijks geld in dat spaarpotje stopt; het wordt gewoon op uw loon ingehouden.

Verdieping 3: Het individueel pensioen

Heeft u geen werk, of bent u eigen baas, dan kunt u geen collectief pensioen opbouwen op die tweede verdieping. Wat u wel kunt doen is verder gaan op de derde verdieping van het pensioenhuis, en zelf een individuele pensioenregeling treffen. Dit kunt u doen door een inkomensverzekering af te sluiten bij een verzekeraar of bank. Ook als u wel een collectief pensioen heeft maar graag nog wat extra’s opzij wilt zetten, is het mogelijk om een individueel pensioen af te sluiten. Dit staat namelijk helemaal los van uw werk, en kan vaak volledig naar uw eigen wensen en behoeften worden samengesteld.

Met welke pensioenregels moet ik rekening houden?

Het is belangrijk dat u weet dat er allerlei ingewikkelde regels op het pensioenhuis van toepassing zijn. Deze pensioenregels worden deels door de Belastingdienst bepaald, maar zijn ook deels op Europees niveau vastgesteld. We kunnen hier onmogelijk op alle van toepassing zijnde pensioenregels ingaan, maar we zullen wel een aantal pensioenregels noemen die met ingang van 1 januari 2017 zijn gewijzigd:

  • Het ouderdomspensioen mag nu ingaan op de eerste dag van de maand waarin men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (voorheen moest het pensioen ingaan op de verjaardag van de gerechtigde).
  • Het nabestaandenpensioen mag nu ingaan op de eerste dag van de maand waarin de persoon is overleden.
  • Het is nu mogelijk om uw pensioeningangsdatum uit te stellen, zonder dat u verplicht bent om te blijven werken.
  • Voorheen was er bij het nabestaandenpensioen sprake van een zogeheten 100% grens; die grens is nu afgeschaft, wat betekent dat het mogelijk is om meer pensioen op te bouwen dan het salaris.

Meer weten over pensioen?

Heeft u na het lezen van deze Uitgebreide Uitleg nog algemene vragen over pensioen, welke u niet kunt terugvinden bij Pensioenvragen? Neemt u dan contact met ons op. Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk pensioenadvies, kijkt u dan bij het overzicht van Pensioenadviseurs Rotterdam en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?