Basisuitleg Pensioen

De kans is groot dat u het al een tijdje heeft uitgesteld om uzelf te verdiepen in uw pensioen. Dat is begrijpelijk, want u krijgt er pas later mee te maken, nietwaar? Toch is het goed dat u zich nu inleest. Want om later van een inkomen verzekerd te zijn, is het belangrijk dat u nu uw zaken goed regelt. Hieronder geven we een korte uitleg over hoe het pensioen werkt, welke soorten pensioen er zijn, en hoe u voor uw pensioen spaart.

Wat is de definitie van pensioen?

Pensioen kan gedefinieerd worden als een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor het moment dat dit wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is in de simpelste zin van het woord een spaarpotje, waar u (of uw werkgever) elke maand wat geld in stopt. Dat geld komt vrij op het moment dat u niet meer kunt werken, zodat u dan toch verzekerd bent van een inkomen. En als u komt te overlijden, zorgt het pensioen dat uw nabestaanden nog een inkomen. Het is dus niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Welke soorten pensioen zijn er?

Grof genomen worden er drie soorten pensioen onderscheiden: arbeidsongeschiktheidspensioen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Hieronder zullen we deze kort toelichten:

  • Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een verzekering voor wanneer u langere tijd niet meer kunt werken doordat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden. Arbeidsongeschiktheid kan een lichamelijke oorzaak hebben, zoals een ziekte, aandoening of ongeluk, maar ook een psychische oorzaak.

  • Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is een verzekering voor het moment dat u stopt met werken. Wanneer dat is, hangt bij de meeste mensen af van wanneer ze geboren zijn. Bent u voor 1 januari 1948 geboren, dan mag u op uw 65e met pensioen. Bij mensen die na 1 januari 1948 zijn geboren wordt de pensioengerechtigde leeftijd berekend aan de hand van uw geboortedatum. Vanaf 2022 zal de pensioengerechtigde leeftijd op basis van de levensverwachting worden vastgesteld.

  • Nabestaandenpensioen

Aan het nabestaandenpensioen, dat ook wel het pensioen voor overlijden wordt genoemd, wilt u natuurlijk liever niet denken. Toch is het belangrijk dat u dat wel doet. Dit pensioen zorgt er namelijk voor dat uw nabestaanden (partner en eventuele kinderen) van een inkomen verzekerd zijn als u om wat voor reden dan ook komt te overlijden. En dat is wel een geruststellende gedachte.

In de meeste gevallen spaart u voor alle drie de bovengenoemde pensioenen, welke worden ondergebracht in één pensioenregeling. Een pensioen kan u ook in andere situaties zekerheid van inkomen bieden, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap, kortstondige werkeloosheid of militaire dienstplicht. Maar houdt u er rekening mee dat dit niet altijd het geval is.

Hoe bouw ik pensioen op?

Als u in loondienst bent, spaart u in de meeste gevallen automatisch voor uw pensioen. U merkt daar eigenlijk vrij weinig van: uw werkgever haalt elke maand een klein percentage van uw loon af, en stopt dat in uw ‘spaarpotje.’ Dat is niet het geval wanneer u ZZP’er bent of een eigen bedrijf heeft – dan moet u zelf uw pensioen regelen, bijvoorbeeld door een inkomensverzekering voor ondernemers af te sluiten, of door zelf maandelijks een bedrag op een spaarrekening te zetten.

Wilt u meer weten over pensioen? Lees dan verder bij onze Uitgebreide Uitleg Pensioen.

 

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?